Ženy

Být matkou není snadné


Kariéra a mateřství
Ne každá žena chce dÄ›lat kariéru, ale každá žena chce dobÅ™e placené zamÄ›stnání. Bohužel zejména v nÄ›kterých mÄ›stech a krajích je i dnes běžné, že za pomÄ›rnÄ› těžkou práci mají ženy daleko nižší mzdy než muži, a zatím to nevypadá že by se na tom mÄ›lo cokoliv mÄ›nit. Daleko vÄ›tší problém ale nastává v případÄ› že žena zakládá rodinu. Návrat do práce je pro vÄ›tÅ¡inu žen noÄní můra, protože pokud má zamÄ›stnavatel náhradu a nebo ženÄ› skonÄila bÄ›hem rodiÄovské dovolené pracovní smlouva, jen velmi těžko se jí hledá práce. ZamÄ›stnavatelé o takové ženy nemají zájem s odůvodnÄ›ním, že budou Äasto doma s nemocnými dÄ›tmi. Ženy po rodiÄovské tak vÄ›tÅ¡inou hledají práci celé mÄ›síce.

matka a dítě

Být matkou není snadné z mnoha důvodů. Jedním z nich je také způsob výchovy. Okolí má vÄ›tÅ¡inou potÅ™ebu ženu pouÄovat a soudit. Kojení je pro mnoho žen velmi problematické, i když se zprvu může zdát že jde o samozÅ™ejmost. Mnoho žen ale kojit nemůže a tak Äelí tlaku a kritice okolí, což může u citlivÄ›jších žen způsobit deprese a pocit selhání. To jak žena dítÄ› obléká, Äím ho krmí, co vÅ¡echno v urÄitém vÄ›ku dítÄ› umí nebo neumí, to vÅ¡echno podléhá bedlivému sledování ze strany lidí, a Äasto i cizích. PohorÅ¡ené pohledy, sarkastické poznámky nebo dokonce Å¡ikana na internetu je pro Äást matek bohužel zkuÅ¡eností, která se jim dostala od jejich okolí.

matka novorozenec

Ženy topívají depresemi, které mají vliv na jejich osobní život i na vztah s dítÄ›tem. Pokud není okolí schopné si vÄas uvÄ›domit že zasahují do nÄ›Äeho do Äeho jim nic není, mÄ›ly by vÅ¡echny ženy mít na pamÄ›ti, že je to jen jejich život, a že každá žena dÄ›lá pro své dítÄ› maximum. RozhodnÄ› nikdy nepodléhejte soudům od lidí, a to jak od blízkých, tak od cizích. Vždycky si vzpomeňte na to co vÅ¡echno jste už pro dítÄ› musela obÄ›tovat, a rozhodnÄ› to není samozÅ™ejmostí.

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets