Společnosti

Co odhalí revize elektriky ve vašem domě


Rozhodli jste se přestěhovat natrvalo z města do chatové oblasti, protože už máte dost smogu, hluku a dalších stresových vlivů? To vám schvalujeme, ovšem nezapomínejte také na vaši bezpečnost i z jiného hlediska. V první řadě si nechte zkontrolovat v domě plynové spotřebiče a rozvody, pokud jsou zde k dispozici, a také nechte provést revizi elektriky.

Hromosvod – elektrikář prověřuje i hromosvody, může u nich docházet ke korozi, k poškození drátu a svorek mechanickou cestou, anebo v případě, že blesk uhodí přímo do hromosvodu, může jej na některých místech i roztavit. Pamatujte na to, že poškozené zařízení vás nechrání, a je to, jako by tam žádné nebylo.

zapojené spotřebiče do prodlužovačky

Rozvody a rozvodné prvky – v některých chatách ještě může být zavedena elektřina v hliníku a zde se vyplatí provést její komplexní rekonstrukci. Ovšem i tehdy, byla-li již provedena, má revize elektriky svůj platný význam. Kontrolují se vodiče, zásuvky, rozvodné krabice i vypínače, včetně svorek a šroubů, a případně i jejich izolace.

prodlužovací šňůra

Spotřebiče a svítidla – zapomínat by se nemělo ani na všechny spotřebiče v domácnosti, zejména ty kuchyňské a dílenské. Kontrola se vyplácí také u sekaček na trávu, plotových nůžek a dalšího zahradnického nářadí. Nebezpečí požáru nebo úrazu vás zastihne i u poškozených svítidel, zejména u prasklých nebo odpadlých krytů. Pozornost je třeba zaměřit i na kryty svítidel odolné proti vodě a prachu ve venkovních prostorách.

Prodlužovací šňůry – toto bývá kapitola sama pro sebe. Vizuální kontrolu stavu prodlužovacích šňůr sice můžete provádět průběžně sami, ale jestliže tu něco přehlédnete, mohlo by se vám to stát osudným. Pamatujte, že jakýkoli přívodní a prodlužovací kabel je vlastně venkovní a nechráněný zdroj elektrického proudu, a pokud izolaci vodičů naseknete nožem sekačky nebo plotovými nůžkami, anebo propálíte úhlovou bruskou či toustovačem, vystavujete se obrovskému riziku smrtelného úrazu.

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets