Kultura

Divadlo nebo kino?


Pamatujete si jeÅ¡tÄ› na Äasy, když jste jako malý chodili povinnÄ› ze, Å¡kolou na divadelní pÅ™edstavení nebo loutkové divadlo? UrÄitÄ› ano. Mohli bychom to nazvat jako zaÄátky setkávání se ze, svÄ›tem umÄ›ní nebo jestli chcete kultury. Možná to mnohých z vás ani nebavilo ale upřímnÄ› nebylo to až také Å¡patné. A tak když skonÄilo pÅ™edstavení za nÄ›kterými jste vidÄ›li jenom ohnivou Äáru a naÅ¡li jste je až pÅ™ed barákem na hÅ™iÅ¡ti. Jiní zase Å¡li domů plní zážitků a pak celý nadÅ¡ení vyprávÄ›li, jak se jim tam moc líbilo. PrávÄ› z tÄ›chto malých drobeÄků nám pak vyrůstají divadelní umÄ›lci. ÄŒi už profesionálové nebo amatéry.

divadlo před

Jako mladí jste, ale urÄitÄ› minimálnÄ› navÅ¡tÄ›vovali kino. ÄŒi už z partou nebo ve dvojici. Pak ale dospÄ›jeme založíme si rodinu a zamÄ›stnáme se. Problém je v tom že zamÄ›stnání nás vÄ›tÅ¡inou ÄasovÄ› hodnÄ› pohlcuje a jestli si chceme udÄ›lat Äas jeÅ¡tÄ› na rodinu tak už jsme na nule nebo v mínusu. Tak když chceme jít na kulturní akci musíme nÄ›jakou tu hodinku odnÄ›kud sebrat. Může nám pomoct prodloužený víkend nebo dovolená. A když už se nám Ärtá možnost volna je nutné nÄ›co najít. TÅ™eba takové divadlo nebo opera.

plná knihovna

SamozÅ™ejmÄ› záleží, na co chcete jít, protože nÄ›které pÅ™edstavení jsou beznadÄ›jnÄ› vyprodané i nÄ›kolik mÄ›síců dopÅ™edu. Myslím, že když narazíte na kvalitní herce nebo zpÄ›váky tak vás můžou milé pÅ™ekvapit svými výkony na jeviÅ¡ti. To se týká nás dospÄ›lých, ale nesmíme zapomínat ani na dÄ›ti. Je moc hezké že jsou umÄ›lci, kteří se vÄ›nuji dÄ›tské tvorbÄ›, a tak trochu tahají tyto dÄ›ti k umÄ›ní. No ale mezi kulturní vyžití bychom mohli zaÅ™adit i takové Posezení nad knihou. Pravidelné setkávání milovníku knih má taky nÄ›co do sebe. NaÅ¡i malý Ätenáři můžou zažít Noc s Andersenem. Je opravdu na každém z nás pro co se rozhodne. Tak aÅ¥ už se rozhodnete, jakkoliv pÅ™ejeme vám hezký kulturní zážitek abyste odcházeli plní hezkých dojmů a pocitů. 

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets