Společnosti

Kindergeld


Pracujete v Německu? Možná jste se zde vydali za vidinou lepších peněz. Víte ale, na co máte všechno nárok, když pracujete v Německu? Jednou z věcí je kindergeld.

Kindergeld je v podstatě něco jako naše dávky nazývané příspěvek na děti. Výhoda kindergeldu je v tom, že úřady nezajímají vaše měsíční příjmy ani nic podobného. Nárok na kindergeld má každé dítě, a to již od prvního měsíce svého narození.

děti

Podmínkou pro získání Kindergeld je, aby alespoň jeden rodič dítěte pracuje v Německu. Podmínkou není ani to, aby rodiče žili spolu. Ale zažádat o příspěvek musí ten rodič, u kterého děti žijí. Není výjimka, že jsou rodiče rozvedení, otec pracuje v Německu, ale děti s matkou žijí v České republice. V takovém případě musí o příspěvek na německých úřadech zažádat matka dětí.

Aby vaše děti získali příspěvek, nesmí být starší než osmnácti let. Pokud dosáhnout plnoletosti, je dále podmínkou, aby dále studovali. Pokud se to tak stane, mohou pobírat kindergeld až do věku 25 leti. Pokud dále nestudují, mohou pobírat příspěvek do 21 let, ale podmínkou je, že budou vedeni na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. V případě, že nastoupí do zaměstnání, zaniká nárok na Kindergeld. Při věku nad 25 let mohou také pobírat kindergeld, ale jen pokud trpí závažným zdravotním nebo duševním postižením a tím pádem se není schopno samo živit, a toto postižení vzniklo ještě v době, kdy dítěti nebylo 25 let.

Německo

Od roku 2023 je vyplácen jednotný příspěvek, ať už jde o první, druhé, třetí dítě rodičů. Částka je 250 euro na dítě měsíčně. Pro rok 2024 zůstává částka stejná. otěší vás, že o kindergeld si mohou zažádat i takzvaní pendleři. Podmínkou pro získání nároku je, že buď máte trvalý pobyt v Německu, anebo v Německu pracujete a jste přihlášeni jako plátci daní. O příspěvek si zažádáte na německých úřadech Familienkasse pomocí kindergeld formulářů.

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets