Ploty a brány


Pokud se rozhodnete pořídit si plot od spoleÄnosti KlaTan, pak budete mít postaráno, co se údržby i designu týÄe, na mnoho a mnoho let. Duté profily jsou totiž žárovÄ› nazinkovanány i zevnitÅ™. Abychom vám váš výbÄ›r usnadnili, snažili jsme se vcítit do vaší fantazie a navrhli nÄ›kolik Å™ad kovaných plotů i kovaných bran, o kterých pÅ™edpokládáme, že se vám budou líbit, že naplní vaÅ¡e potÅ™eby, přání a zámÄ›ry. V naší nabídce najdete i možnost, zadat si své požadavky přímo na míru. I v tomto případÄ› můžete poÄítat s vysoce kvalitním, a pÅ™itom cenovÄ› pÅ™ijatelným výrobkem.

Naše výrobky dokonale odolávají povětrnostním vlivům

Záleží pouze na vás, zda si vyberete z naÅ¡ich pÅ™edpÅ™ipravených Å™ad, nebo zda dáte pÅ™ednost vlastní fantazii, zvolíte kategorii Excluzive a rozhodnete se pro kovaný plot, který bude nejlépe vyhovovat vaÅ¡im pÅ™edstavám. VÅ¡echny naÅ¡e výrobky, jak již bylo Å™eÄeno, nabízíme v bezúdržbovém provedení, takže jsou ideálnÄ› pÅ™ipraveny pro koneÄnou barevnou úpravu, pokud se pro ni rozhodnete, která vÅ¡ak vzhledem k pozinkování není vůbec nutná.

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets