Móda

Proč móda cílí hlavně na ženy


Zatímco valná vÄ›tÅ¡ina módních návrhářů jsou muži, není pochyb o tom, že cílovou skupinou zákazníků jsou pÅ™edevším ženy. Pro nÄ› jsou urÄeny prakticky vÅ¡echny módní magazíny, nejrůznÄ›jší pÅ™ehlídky mají podstatnÄ› více modelek než modelů. Jaký je k tomu ale důvod? Fakt, že se muži o módu tolik nestarají, zde příliÅ¡ neobstojí. Nestarají se o ni totiž pÅ™edevším proto, že jim na rozdíl od žen není v podstatÄ› neustále podsouvána. Z jakého důvodu bylo ale vybráno zrovna něžné pohlaví?

 

módní přehlídka

 

Mohlo by se zdát, že za to může touha žen se líbit, stejnÄ› jako fakt, že mnohem více dbají o svůj vzhled. To vÅ¡ak není tak docela pravda. I zde je totiž potÅ™eba za vším hledat hlavnÄ› peníze. PrávÄ› ženy totiž pÅ™edstavují v tomto ohledu zdaleka nejsnadnÄ›jší cíl, neboÅ¥ se mnohem ÄastÄ›ji rozhodují spíše podle emocí, než logiky. Z tohoto důvodu je také snadnÄ›jší s nimi manipulovat prostÅ™ednictvím řízené propagace.

 

Dále je to fakt, že je mnohem snadnÄ›jší vytvoÅ™it Å¡aty pro ženu, spíše než pro muže. Zde je totiž možné mnohem více popustit uzdu fantazii. PÅ™eci jen, u mužských obleků tolik variant není, zato u tÄ›ch ženských jich je skuteÄnÄ› mnoho. A mÄ›ní se každou sezónu, Äehož jejich tvůrci využívají, aby od svých zákaznic získali jeÅ¡tÄ› více penÄ›z.

 

typická modelka

 

Svou roli vÅ¡ak hraje také sexismus. Když se podíváme do davu u pÅ™ehlídkového mola, vidíme zde z velké Äásti muže. Modelky samotné pak musí splňovat urÄitý standard, co se týÄe vzhledu, aÄkoliv by na nÄ›m nemÄ›lo příliÅ¡ záležet – hlavní by mÄ›ly být modely, které pÅ™edvádí. Zde se vÅ¡ak Äasto zdá, že se tito muži pÅ™iÅ¡li podívat na ženy jako takové, a nikoliv pouze na modely.

 

Také je zde fakt, že zatímco být modelem není pro muže zrovna prestižní profesí, stát se modelkou touží prakticky každá dívka. Mnohé z nich jsou pak ochotny podstoupit prakticky cokoliv, aby tohoto cíle dosáhly. A to bez ohledu na to, že skuteÄnost není tak úžasná, jak by se mohlo zdát.

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets