Kultura

Krásné divadlo


Kultura je nÄ›co, co my lidé vlastnÄ› vyznáváme skoro asi každý den, protože kultura je také nÄ›co, kde se vlastnÄ› tÅ™eba díváme na film a nemusíme být přímo v kinÄ›. Protože kino je už taková kulturní destinace. Takové kulturní místo. Já si myslím, že urÄitÄ› asi každý ÄlovÄ›k nÄ›kdy na základní Å¡kole chodil se Å¡kolou vždycky nÄ›kam do kina. My jsme dokonce také ze Å¡kolou chodili do divadla a chodili jsme se Å¡kolou do divadla už jenom kvůli tomu, protože my jsme asi deset minut cesty od naší základní Å¡koly mÄ›li právÄ› divadlo, tak si myslím, že by asi bylo divné, kdybychom my jako žáci základní Å¡koly nechodili do divadla. Když to máme, tak malinký kousíÄek.

Mám ráda divadelní kulisy.

Dokonce jsme divadlu dávali také pÅ™ednost pÅ™ed kinem, nám se totiž divadlo líbilo, a to z mnoha ohledů. Protože to bylo takové bližší a nemuseli jsme nikam spÄ›chat. A navíc také jsme tam vždycky mÄ›li opravdu perfektní pÅ™edstavení. A možná právÄ› to se stalo tím osudným, že jsem si taky jednoho dne Å™ekla, že bych chtÄ›la studovat také fakultu múzických umÄ›ní. ChtÄ›la jsem být hereÄka, nechtÄ›la jsem hrát ve filmech jako tÅ™eba ostatní hereÄky nebo herci, ale chtÄ›la jsem hrát jako hereÄka v divadle. A to byl vždycky můj sen a taky jsem mÄ›la takové veliké Å¡tÄ›stí, že jsem právÄ› na fakultÄ› mÄ›la jednu nejlepší kamarádku.

Divadlo baví i mého partnera.

A její maminka právÄ› pracovala v divadle. Ona tam sice byla jenom v maskérnÄ›, ale také už byla v divadle, a to pro mÄ› už nÄ›co znamenalo. Byla to moje nejlepší kamarádka a s její maminkou jsme se také potom spřátelily. Byla jenom o dvacet pÄ›t let starší než já, takže jsme si docela dobÅ™e rozumÄ›ly. Já si myslím, že je ani nezáleží tak na vÄ›ku, ale spíše o tom, jak moc si lidé dva k sobÄ› sednou a jak moc si rozumí. Nakonec to dopadlo tak, že jsem opravdu fakultu udÄ›lala a jsem hereÄka. A mám za sebou už pÄ›t krásných pÅ™edstavení v divadle a musím uznat, že kultura mÄ› opravdu moc baví a nedokážu si pÅ™edstavit, že bych dÄ›lala nÄ›co jiného. 

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets