Dům a zahrada

Můžeme na běžné zahrad vypěstovat dostatek jídla?


O kvalitÄ› potravin se mluví stále ÄastÄ›ji. Ukazuje se totiž, že ty, které jsou prodávány běžnÄ› v obchodech, zvláštÄ› ty nejlevnÄ›jší, pro nás nejsou zrovna nejlepší. Není tedy divu, že lidé pÅ™estávají kupovaným surovinám věřit a uvažují o tom, že by si své ovoce a zeleninu pÄ›stovali sami.

 

Pro ty, kteří mají zahradu, to není nedosažitelný sen. Koneckonců nic jim nebrání si pozemek zrýt a zaÄít tam pÄ›stovat nejrůznÄ›jší plodiny. Je vÅ¡ak otázkou, za je skuteÄnÄ› možné jich vypÄ›stovat tolik, abychom z nich mohli vyžít po celý rok.

 

obilí plodí jen jednou do roka

 

Nesmíme totiž zapomínat, že vÄ›tÅ¡ina kulturních plodin, které používáme, dává úrodu pouze jednou do roka. Ta se navíc v Äerstvém stavu mnohdy velmi rychle zkazí. ÄŒasto se musí skladovat za speciálních podmínek, aby vydržela alespoň pár mÄ›síců.

 

Navíc je také nutné uvážit také fakt, že zdaleka ne každý typ půdy je pro pÄ›stování stejnÄ› vhodný, a že zdaleka ne vÅ¡echny plodiny vyžadují stejné podmínky. NÄ›které mají radÄ›ji sušší půdu, jiné zase vyžadují vÄ›tší závlahu. NÄ›kterým se daří lépe v chladu, jiným zase v teple. PÄ›stovat tedy vedle sebe například brambory Äi kukuÅ™ici nepovede k dobrým výsledkům.

 

péÄe o domácí zvířata je nároÄná

 

Také je dobré si uvÄ›domit, jak moc jsme závislí na obilí. StaÄí si jen uvÄ›domit, kolik peÄiva zkonzumujeme byÅ¥ za jediný den. SamozÅ™ejmÄ›, pÅ¡enici Äi jiné druhy můžeme pÄ›stovat i u nás, avÅ¡ak je potÅ™eba také namlít mouku. To vÅ¡ak není tak snadné, jak se na první pohled zdá. Navíc jí s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností nevypÄ›stujeme dostateÄné množství.

 

Když toto vÅ¡e uvážíme, je tedy jasné, že sen o tom, že budeme potravinovÄ› sobÄ›staÄní, je skuteÄnÄ› jen pouhým snem. A to i v případÄ›, že máme nejen klasickou zahradu, ale také pole. Pokud není skuteÄnÄ› rozsáhlé, pak nemáme Å¡anci vypÄ›stovat si tam dostatek jídla.

 

Bohužel tedy budeme muset alespoň v nejbližší budoucnosti i nadále záviset na tom, co nám vyprodukují velké spoleÄnosti a co budeme moci koupit v obchodech. NaÅ¡tÄ›stí jako spotÅ™ebitelé máme alespoň možnost výbÄ›ru, a to je pÅ™eci jen lepší, než nic.

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets