Společnosti

Revidovat elektřinu v domě má svůj význam prakticky všude


Revize elektroinstalace Praha Technologie budov je položka, se kterou musí počítat firemní subjekty v rámci zákonné povinnosti. Pro domácnosti to sice povinné není, ale můžeme se snadno přesvědčit o tom, že se vyplácí nechat zkontrolovat a proměřit elektrické spotřebiče i rozvody.

Nedostatek času – zkontrolovat některé spotřebiče alespoň vizuálně, případně dohlédnout na vhodně rozmístěné a udržované prodlužovací a přívodní šňůry je položka, kterou v rámci revize můžeme vykonat sami. Jenže ne každý disponuje dostatkem času, aby vše pečlivě prověřoval. Přitom jediná závada na izolační vrstvě vodičů nebo s uvolněnými kontakty se pro vás může stát osudnou a váš byt se ocitne v plamenech.

elektrické přívodní kabely

Pracovní přetížení a stres – vystresovaní lidé potřebují spíše ve volném čase odpočívat, než se zabývat další pracovní činností. Namísto poklidného a precizního prověřování elektroinstalace tu zavládne zmatek a chaos a v něm spíše snadno cokoli přehlédnete.

elektrické zásuvky

Nejste profesionál – profesionální elektrikář s patřičným certifikátem nic nepřehlédne a na nic nezapomene. Není to kutil, který pouze tápe ve vědomostech, funguje jako metoda „pokus – omyl“ a snaží se profesionálům jen přiblížit. Revize elektroinstalace, stejně jako běžná montáž nebo havarijní zásah, nejsou primitivní záležitosti, s nimiž si poradí každý, tedy i lidé vzdělaní v jiných lidských oborech.

Elektřina zabíjí – jakékoli podceňování průtoku elektrického proudu vodiči a elektrickým zařízením či spotřebiči se vám může stát osudným. A nechat se usmrtit elektřinou v rámci flegmatického přístupu k věci a zanechat po sobě manželku s dětmi nebo vaše starší rodiče v seniorském věku – nezdá se vám to poněkud drsné? Podobné případy se stávají, a tak je vhodné si uvědomit, že revidovat a instalovat elektrická zařízení není jako sázet brambory a kukuřici na poli.

Empty Sidebar
You haven't added any widgets to your sidebar. You can add widgets by going to: Appearance > Customize > Widgets